Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kisi-Kisi UAS Genap Ke-NU-an 2019

KISI-KISI UAS GENAP KE-NU-AN
KELAS X SMK NUSANTARA 1 COMAL PEMALANG
TAHUN 2019


PILIHAN GANDA
1.    Arti kata Madzhab
2.    Dasar hukum fiqih dalam bermadzhab
3.    Dasar perintah bermadzhab dalam AlQuran
4.    Menyebutkan 4 Mazhab dalam Aswaja
5.    Salah satu cara mengambil hukum syariat dalam Aswaja
6.    Madzhab mayoritas kaum Nadhliyyin (NU)
7.    Perkembangan madzhab di Indonesia
8.    Madzhab Syafii
9.    Madzhab Syafii
10.    Cara bermadzhab
11.    Manfaat bermadzhab
12.    Asal istilah ahlussunnah wal jamaah
13.    Perang Shiffin
14.    Kematian Utsman bin Affan
15.    Kemunculan firqah dalam Islam
16.    Akibat Perang Shiffin
17.    Bidang Aqidah Aswaja
18.    Bidang Tasawuf Aswaja
19.    Faham firqah yang mengakui “free will” manusia
20.    Faham firqah yang pasrah semua urusan kepada Allah di akhirat
21.    Faham cikal bakal sunni
22.    Satu-satunya golongan yang masuk surge
23.    Akidah Aswaja
24.    Sifat Wajib Allah
25.    Kedudukan Masjid menurut Aswaja
26.    Keyakinan Aswaja pada keistimewaan benda seperti Air Zam-Zam
27.    Tawasul dan Istiqhazah
28.    Mukmin bisa menjadi kafir apabila …
29.    Syariat (fiqih) Aswaja
30.    Cara NU menetapkan 1 Ramadhan
31.    Akhlak/Tasawuf Aswaja
32.    Prinsip Takhalli dalam Aswaja
33.    Sikap cinta dunia dengan wajar
34.    Orang berdosa besar tapi meyakini syahadatain
35.    Al Manhaj Al Fikr (Dasar Berpikir) Aswaja
36.    Taqlid
37.    Tingkatan Taqlid
38.    Kedudukan Taqlid
39.    Menerima perkataan/ijtihad
40.    Amal dengan keyakinan

ESAI
41.    Pengertian Aswaja
42.    Mengkafirkan orang lain dalam Aswaja
43.    Sumber hukum (Fiqih) Islam dalam Aswaja
44.    Sikap keagamaan Aswaja
45.    Perilaku Nabi Muhammad dalam kacamata Tasawuf

Post a Comment for "Kisi-Kisi UAS Genap Ke-NU-an 2019"